Go to ...

Radio Messias

Messias, Israel og Verden

Sponsor

Klikk på reklamer og annonser. Radio Messias og JCMedia tjener penger på salget.

RSS Feed

Radio

Gründer og ansvarlig redaktør, for JCMedia er Róbert Dániel Dévay-Fóris. Hans tro og lære er en blanding av Luthersk, pinsebevegelsens, Arken Stockholms og messiansk tro. Han er medlem og Eldstebror i Pinsekirken SALEN Ski.

Róbert Dániel ønsker at det messianske budskapet skal bli en del av alle de andre kristne trossamfunns lære. Pinsebevegelsen, har så smått åpnet dørene for det messianske, også Arken og andre kristne menigheter.
Derfor ønsker vi å komme med det messianske budskapet, selv om det er like store forskjeller mellom messianske trosretninger, som kristne.
Vi ønsker ikke å diskutere hvilke messiansk lære, som har rett og hvilken som har feil, men vi ønsker å vise mangfoldet av messiansk tro og lære.
JCMedia er hovedsaken vi jobber med. Vi skal bygge på det kristne budskapet, sammen med den messianske troslære.

Lars-Toralf Utnes Storstrand er sjefredaktør for Radio Messias. Radio Messias er en avdeling under JCMedia.

Salme 67 og Mark. 16:15-18.
For mer informasjon, gå til JCMedia